Ouluun kevyen liiken­teen väylien opastus­näytöt

Oulu ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön kevyen liikenteen sähköisen opastusjärjestelmän.

Pyöräilyväylille pystytetään bussipysäkeiltä tuttuja sähköisiä näyttötauluja, missä voidaan tiedottaa esimerkiksi tien kunnossapidosta ja tapahtumista.

Näyttötauluissa on seurantalaittaat, joilla lasketaan pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden lukumäärä ja tällä kerätään tietoa kevyen liikenteen väylien käyttövoluumista.